geometer, vpis stavbe v kataster stavb, geodetsko podjetje
 
evidentiranje stavbe, geodet, ureditev meje, parcelacija
  vris stavb, parcelacija, geodetski posnetek vris stavb, geodezija, geodetski posnetek izravnava meje, zemljišče, zemljemerstvo zemljemerstvo, geodetski posnetek, geodezija zakoličba objekta, ureditev meje, zemljišče parcelacija, vpis stavbe v kataster stavb, etažna lastnina parcela, evidentiranje stavbe, kataster stavb ureditev meje, vpis stavbe v kataster stavb, etažna lastnina meja, vpis stavbe v kataster stavb, geodetske storitve  
geometer, geodetski posnetek, zemljemerstvo, ureditev meje
 
 
 
Geodetske storitve
etažna lastnina, izmera, geodetske meritve geodetski načrt
vris stavb, geometer, geodetsko podjetje
vris stavb, ureditev meje, zakoličba objekta zakoličba objekta
zakoličba objekta, zemljemerstvo, etažna lastnina
geodetske meritve, vris stavb, kataster stavb evidentiranje stavbe
geomer, kataster stavb, parcelacija, geodet
geodetske storitve, parcela, parcelacija ureditev meje
geodetski posnetek, geodezija, geodetske storitve
mejna obravnava, zemljišče, ureditev meje parcelacija
parcelacija, geodezija, evidentiranje stavbe
etažna lastnina, geodetski posnetek, izmera, parcela izravnava meje
geodetski načrt, zakoličba objekta, odmera
 
MERJOVC, Žiga Novak, s.p.
Kranjska cesta 4
4240 Radovljica
tel.: 059-035-330
gsm.: 040-665-615
fax: 059-035-331
e-mail: merjovc@gmail.com
 
   
Zakoličba objekta
Objekt je potrebno pred vsako gradnjo zakoličiti. Od kvalitete geodetskega načrta je odvisna tudi kvaliteta zakoličbe, ki je najodgovornejši postopek v katastrski geodeziji. Na videz preprosta zadeva, ki pa vas ob površnosti stane ogromno denarja. Vsaka zakoličba vsebuje tudi zapisnik o zakoličbi, ki ga potrebujete za inšpektorja. Zakoličijo se vogali objekta in poda se višinska kota.
etažna lastnina, geodetske storitve, geomer, zemljemerstvo
 
 
 
 
 
   
Copyright © 2010 MERJOVC, Žiga Novak. s.p. All rights reserved