geodetske meritve, geometer, geodetski načrt
 
geometer, vris stavb, geodetski načrt, ureditev meje
  parcelacija, geodetski načrt, kataster stavb ureditev meje, izravnava meje, geodetske meritve izmera, geodetsko podjetje, zemljišče etažna lastnina, parcela, geodezija, vris stavb ureditev meje, geomer, geodezija, parcela geodezija, geodetski načrt, geodet geodetske storitve, vris stavb, geodet parcelacija, zakoličba objekta, zemljišče, geodetski posnetek geometer, parcelacija, mejna obravnava  
izravnava meje, izmera, evidentiranje stavbe, kataster stavb
 
 
 
Geodetske storitve
vris stavb, geomer, geodetski posnetek geodetski načrt
vris stavb, parcelacija, geomer, mejna obravnava
geodet, vris stavb, evidentiranje stavbe zakoličba objekta
kataster stavb, geodetske meritve, ureditev meje
meja, izmera, geodetski posnetek, parcelacija evidentiranje stavbe
geodetske storitve, vris stavb, geodetski posnetek
izravnava meje, geodetske meritve, zemljišče ureditev meje
kataster stavb, geodezija, zemljemerstvo
vpis stavbe v kataster stavb, odmera, ureditev meje parcelacija
mejna obravnava, geodetske storitve, geomer
etažna lastnina, mejna obravnava, zemljišče izravnava meje
geomer, geodet, geometer, parcela, ureditev meje
 
MERJOVC, Žiga Novak, s.p.
Kranjska cesta 4
4240 Radovljica
tel.: 059-035-330
gsm.: 040-665-615
fax: 059-035-331
e-mail: merjovc@gmail.com
 
   
Geodetske storitve
Geodetski načrt

Geodetski načrt je sestavni del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

zemljemerstvo, ureditev meje, evidentiranje stavbe
Zakoličba objekta
Objekt je potrebno pred vsako gradnjo zakoličiti.
izmera, geodetski načrt, etažna lastnina
      mejna obravnava, ureditev meje, izmera
Evidentiranje stavbe
Vsaka stavba mora imeti evidentirano zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru.
parcelacija, geodet, mejna obravnava
Ureditev meje
Mejo med parcelami se določi s pomočjo postopka ureditve meje.
kataster stavb, geodetski načrt, mejna obravnava
Parcelacija
Izraz parcelacija pomeni združitev ali delitev parcel.
geodetske storitve, parcela, geodet
Izravnava meje
Za izravnavo se odločamo, kadar je katastrska meja različna od dejanskega uživanja v naravi oziroma, kjer bi rada dva mejaša med sabo spremenila potek meje, zaradi lažjega dostopa,itd.
parcelacija, zemljišče, etažna lastnina
      geomer, zakoličba objekta, geometer
 
 
 
 
 
   
Copyright © 2010 MERJOVC, Žiga Novak. s.p. All rights reserved