geodetski posnetek, zakoličba objekta, geodetski načrt
 
izmera, odmera, evidentiranje stavbe, zakoličba objekta
  zakoličba objekta, geometer, geodetske storitve geodetski posnetek, kataster stavb, geodetsko podjetje geomer, geodezija, evidentiranje stavbe, geodetski posnetek geodet, etažna lastnina, izmera, geodetske meritve odmera, zemljišče, vris stavb, mejna obravnava geometer, izmera, geodet, evidentiranje stavbe parcela, etažna lastnina, geometer, vris stavb izmera, geodet, kataster stavb, geodezija parcelacija, izmera, geodetske meritve, vris stavb  
odmera, geodet, geodetski posnetek, vpis stavbe v kataster stavb
 
 
 
Geodetske storitve
evidentiranje stavbe, geodetsko podjetje, zemljišče, ureditev meje geodetski načrt
kataster stavb, geomer, parcelacija, geodezija
geodetsko podjetje, geometer, geodetski načrt zakoličba objekta
geodet, geodetske meritve, odmera, izravnava meje
geodetske meritve, mejna obravnava, geodet, odmera evidentiranje stavbe
geodet, evidentiranje stavbe, izravnava meje
geodetske storitve, vris stavb, parcela ureditev meje
izravnava meje, izmera, geodetski načrt
evidentiranje stavbe, parcelacija, geodetske meritve parcelacija
geodetski načrt, zakoličba objekta, meja
zemljišče, geometer, parcela, mejna obravnava izravnava meje
geodetski posnetek, kataster stavb, geomer
 
MERJOVC, Žiga Novak, s.p.
Kranjska cesta 4
4240 Radovljica
tel.: 059-035-330
gsm.: 040-665-615
fax: 059-035-331
e-mail: merjovc@gmail.com
 
   
Geodetski načrt
Geodetski načrt je sestavni del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Prva stvar ki jo potrebujemo za projekt gradbenega dovoljenja, je geodetski načrt. Tukaj v treh dimenzijah prikažemo vašo parcelo z vsemi sestavnimi deli. V geodetskem načrtu tudi ocenimo ali so meje urejene dovolj natančno ali pa je potrebne postopek ureditve mej. Potrebno je posneti dejansko stanje na terenu v radiju 25m od predvidenega novega objekta in zajeti vso vidno komunalno infrastrukturo in višinske kote.
Pomembno: V primeru, da vas geodet ne opozori o slabih evidencah mej, imate lahko kasneje pri investiciji nepopravljivo škodo. Tega se večina ljudi sploh ne zaveda, ko izbira najcenejšega in najhitrejšega izvajalca. V primeru, da se kasneje izkaže, da stavba stoji preblizu meje, ki ni urejena, je v nekaterih primerih potrebno stavbo celo rušiti!
zemljemerstvo, geodetske meritve, parcela, geodetski posnetek
 
 
 
 
 
   
Copyright © 2010 MERJOVC, Žiga Novak. s.p. All rights reserved