geodetski posnetek, zakoličba objekta, geodetski načrt
 
izravnava meje, odmera, izmera, geometer
  kataster stavb, vris stavb, izmera, geodezija geometer, izravnava meje, ureditev meje, geodetske storitve izravnava meje, odmera, ureditev meje, geodetski načrt vris stavb, mejna obravnava, geodetsko podjetje geomer, zemljišče, izravnava meje, odmera geodetski načrt, parcelacija, parcela, izravnava meje etažna lastnina, geodetsko podjetje, mejna obravnava geodetske storitve, zemljemerstvo, geodet meja, geodetski posnetek, izmera, zemljemerstvo  
geodetski načrt, geodetski posnetek, odmera, evidentiranje stavbe
 
 
 
Geodetske storitve
zemljišče, zemljemerstvo, zakoličba objekta, geomer geodetski načrt
kataster stavb, izravnava meje, ureditev meje
geomer, vpis stavbe v kataster stavb, parcela zakoličba objekta
geodetski posnetek, geomer, odmera, izravnava meje
geomer, geodetski načrt, parcelacija, zemljemerstvo evidentiranje stavbe
ureditev meje, geodetske meritve, vris stavb
geodetski načrt, kataster stavb, geodetski posnetek ureditev meje
zemljišče, odmera, parcela, geodetski posnetek, geodetski načrt
geodezija, parcela, geodetske storitve, izravnava meje parcelacija
parcelacija, izmera, parcela, geometer, evidentiranje stavbe
zemljemerstvo, zemljišče, etažna lastnina, geodetske storitve izravnava meje
zemljišče, ureditev meje, geodetski posnetek
 
MERJOVC, Žiga Novak, s.p.
Kranjska cesta 4
4240 Radovljica
tel.: 059-035-330
gsm.: 040-665-615
fax: 059-035-331
e-mail: merjovc@gmail.com
 
   
Evidentiranje stavbe
Vsaka stavba mora imeti evidentirano zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru. To naredimo z odmero stavbišča. Elaborat vsebuje tudi elemente elaborata stavbe. Po prostorski zakonodaji je postopek obvezen za vse stavbe zgrajene po 1.1.2003.
 
Vpis stavbe v kataster stavb: Kadar se stavba prvič vpisuje, ali pa se vpisujejo skupni deli izdelamo etažni načrt, ki se imenuje »Prvi vpis stavbe v kataster stavb«. Ta elaborat je osnova za vzpostavitev etažne lastnine. V njem so vpisani vsi ključni podatki o sami stavbi in posameznimi deli.
Sprememba vpisa stavbe v kataster stavb (priključitev, izključitev, delitev, združitev, sprememba rabe dela stavbe). Kadar bi radi prodali ali kupili le del stanovanj ali poslovnega prostora (ali pa samo del stavbe) potrebno vzpostaviti etažno lastnino. Skupaj bomo pripravil načrt in elaborat izdelali v skladu z vašimi željami.
geodetski načrt, evidentiranje stavbe, odmera
 
 
 
 
 
   
Copyright © 2010 MERJOVC, Žiga Novak. s.p. All rights reserved