geometer, ureditev meje, geodet, izmera
 
etažna lastnina, geomer, geodet, izmera
  meja, izmera, geomer, evidentiranje stavbe odmera, vris stavb, meja, mejna obravnava, parcela zakoličba objekta, parcela, ureditev meje evidentiranje stavbe, izravnava meje, parcelacija ureditev meje, geodetski posnetek, geodetske storitve parcela, zemljemerstvo, vris stavb, vpis stavbe v kataster stavb geomer, izravnava meje, zakoličba objekta, zemljemerstvo ureditev meje, kataster stavb, geometer, zemljišče parcela, izravnava meje, geodetske meritve  
odmera, geodetski načrt, geodetske storitve
 
 
 
Geodetske storitve
odmera, vris stavb, geodezija, mejna obravnava geodetski načrt
vris stavb, ureditev meje, izravnava meje
mejna obravnava, parcelacija, zakoličba objekta zakoličba objekta
geodetske meritve, geometer, izravnava meje
mejna obravnava, geodetske meritve, parcelacija evidentiranje stavbe
zemljemerstvo, mejna obravnava, zakoličba objekta
izravnava meje, ureditev meje, geometer ureditev meje
ureditev meje, izmera, geodetske meritve, vpis stavbe v kataster stavb
meja, vris stavb, geodezija, geodetske meritve parcelacija
mejna obravnava, evidentiranje stavbe, geodezija
evidentiranje stavbe, geodetske storitve, geodezija izravnava meje
geodetski načrt, geodetske storitve, evidentiranje stavbe
 
MERJOVC, Žiga Novak, s.p.
Kranjska cesta 4
4240 Radovljica
tel.: 059-035-330
gsm.: 040-665-615
fax: 059-035-331
e-mail: merjovc@gmail.com
 
   
Ureditev meje
Postopek urejanja meje se začne na zahtevo lastnika oz. enega od solastnikov parcele. Naročnik določi ali se ureja cela meja parcele ali le del meje parcele. Del meje parcele je ena ali več daljic, ki omejujejo parcelo, a niso povezane v zaključen poligon. Stranke v postopku ureditve meje so tudi lastniki sosednjih parcel, ki mejijo ali se dotikajo meje katera se ureja. Na mejno obravnavo jih načeloma vabi geodetsko podjetje. Njihova neudeležba ne zadrži postopka
Pri urejanju cele meje parcele dobimo tudi pravo oz. dejansko površino parcel, ki pa lahko odstopa za več odstotkov od površine, ki jo vodijo v zemljiškem katastru. Ta podatek je ključnega pomena pri nakupu oz. prodaji zemljišč, kateremu vrednost je določena na število m2.
V spodnjem primeru urejamo del meje parcele 134/16 in sicer med štirimi lomnimi točkami. Predlagana meja je označena z modro barvo. V postopku sodelujejo mejaši oz. lastniki parcel (134/12, 134/13, 134/17, 876/2) in seveda naročnik parcele 134/16.
vris stavb, geodetski posnetek, geodet
 
 
 
 
 
   
Copyright © 2010 MERJOVC, Žiga Novak. s.p. All rights reserved