ureditev meje, zakoličba objekta, geodezija
 
geomer, zakoličba objekta, vris stavb, geodetski načrt
  zakoličba objekta, parcela, zemljišče, geometer geodetski načrt, geodetske meritve, izravnava meje geodetski načrt, kataster stavb, geodezija geodetski načrt, vris stavb, ureditev meje vpis stavbe v kataster stavb, evidentiranje stavbe, odmera ureditev meje, geodet, geodetski posnetek, izmera geodetski načrt, odmera, zemljišče, mejna obravnava geodetski načrt, vris stavb, kataster stavb geodet, ureditev meje, kataster stavb  
parcela, kataster stavb, izravnava meje, vpis stavbe v kataster stavb
 
 
 
Geodetske storitve
geodetske storitve, odmera, geodetski načrt geodetski načrt
etažna lastnina, geodetski načrt, kataster stavb
zakoličba objekta, parcela, vris stavb, geodetsko podjetje zakoličba objekta
odmera, mejna obravnava, izravnava meje, geodetski načrt
zemljemerstvo, zakoličba objekta, geodezija evidentiranje stavbe
etažna lastnina, vris stavb, mejna obravnava
geodetski posnetek, meja, vris stavb, geometer ureditev meje
mejna obravnava, parcela, geomer, parcelacija
geometer, izmera, geodetsko podjetje parcelacija
geodetske meritve, evidentiranje stavbe, zemljišče
parcela, odmera, geodet, geodezija izravnava meje
parcelacija, meja, kataster stavb
 
MERJOVC, Žiga Novak, s.p.
Kranjska cesta 4
4240 Radovljica
tel.: 059-035-330
gsm.: 040-665-615
fax: 059-035-331
e-mail: merjovc@gmail.com
 
   
Kontakt
MERJOVC, Žiga Novak, s.p.
Kranjska cesta 4
4240 Radovljica
tel.: 059-035-330
gsm.: 040-665-615
fax: 059-035-331
e-mail: merjovc@gmail.com
Koordinate podjetja:
fi=46°20'32"
lambda=14°10'22"
      geodetske storitve, vpis stavbe v kataster stavb, geomer
 
 
 
 
 
   
Copyright © 2010 MERJOVC, Žiga Novak. s.p. All rights reserved