zemljišče, izravnava meje, parcelacija
 
etažna lastnina, izravnava meje, izmera
  parcela, izmera, geodet, parcelacija, evidentiranje stavbe ureditev meje, vris stavb, geometer vris stavb, geodezija, parcela, geodetski posnetek geodezija, evidentiranje stavbe, izmera meja, geodetske storitve, kataster stavb, vris stavb vris stavb, geomer, geodetski posnetek, izravnava meje parcela, ureditev meje, parcelacija, vpis stavbe v kataster stavb geodetsko podjetje, geodetski načrt, geomer etažna lastnina, izmera, geometer, geodetske storitve  
izmera, izravnava meje, geodezija, etažna lastnina
 
 
 
Geodetske storitve
geodetsko podjetje, meja, geodetske meritve, kataster stavb geodetski načrt
geodetsko podjetje, etažna lastnina, vpis stavbe v kataster stavb
ureditev meje, etažna lastnina, geodetski načrt zakoličba objekta
geometer, vris stavb, etažna lastnina
geodetske meritve, geomer, zemljemerstvo, geodetski posnetek evidentiranje stavbe
vpis stavbe v kataster stavb, evidentiranje stavbe
geodet, zemljišče, parcela, geodetske storitve ureditev meje
parcela, geodetski posnetek, geodetsko podjetje
geomer, vpis stavbe v kataster stavb, zemljemerstvo parcelacija
geodetske storitve, vpis stavbe v kataster stavb
geodetski posnetek, mejna obravnava, geometer izravnava meje
kataster stavb, zemljemerstvo, geomer
 
MERJOVC, Žiga Novak, s.p.
Kranjska cesta 4
4240 Radovljica
tel.: 059-035-330
gsm.: 040-665-615
fax: 059-035-331
e-mail: merjovc@gmail.com
 
   
Parcelacija
Parcelacija je združitev parcel in delitev parcele. Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice. Delitev parcele je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele.
V primeru delitve parcele na dva ali več delov, je potrebno najprej urediti vsaj dele mej, katere se s parcelacijo dotikamo.
V spodnjem primeru je potrebno najprej urediti vsaj tiste dele parcelne meje (v modri barvi), ki se jih nova meja (v rdeči barvi) dotika. K tem postopku je potrebno vabiti vse mejaše, ki mejijo oziroma se samo dotikajo v eni točki meje katera se ureja. V tem primeru sodelujejo v postopku lastniki parcel (134/12, 134/13, 134/17, 876/2) in seveda naročnik parcele 134/16, iz katere po končani parcelaciji nastaneta dve novi parceli 134/22 in 134/23 z novimi kvadraturami.
evidentiranje stavbe, zakoličba objekta, geodezija
 
 
 
 
 
   
Copyright © 2010 MERJOVC, Žiga Novak. s.p. All rights reserved