etažna lastnina, geodezija, geodet
 
izravnava meje, zemljemerstvo, geodezija
  ureditev meje, parcelacija, izravnava meje geodet, geomer, kataster stavb vris stavb, zemljemerstvo, etažna lastnina mejna obravnava, zemljemerstvo, parcela geodetske meritve, geodetski načrt, etažna lastnina parcelacija, geomer, geodetski načrt geomer, geodetski načrt, geodetski posnetek etažna lastnina, vris stavb, parcelacija geodetski posnetek, geodezija, odmera  
etažna lastnina, zemljišče, meja, geodetski načrt
 
 
 
Geodetske storitve
zemljemerstvo, odmera, parcelacija geodetski načrt
geometer, zakoličba objekta, geomer, zemljemerstvo
zemljemerstvo, ureditev meje, geodetske meritve zakoličba objekta
geodet, zemljišče, vpis stavbe v kataster stavb
vpis stavbe v kataster stavb, meja, parcela, izmera evidentiranje stavbe
geometer, izravnava meje, geodetski načrt
geodetske storitve, geodet, vris stavb ureditev meje
evidentiranje stavbe, ureditev meje, vpis stavbe v kataster stavb
mejna obravnava, izmera, vris stavb parcelacija
parcela, geodetski posnetek, zakoličba objekta
parcela, vpis stavbe v kataster stavb, kataster stavb izravnava meje
geodetske storitve, geodet, geodetske meritve
 
MERJOVC, Žiga Novak, s.p.
Kranjska cesta 4
4240 Radovljica
tel.: 059-035-330
gsm.: 040-665-615
fax: 059-035-331
e-mail: merjovc@gmail.com
   
O podjetju
Smo mlad in dinamičen kolektiv z jasno vizijo ter ciljem nuditi vsem našim strankam najboljše možne rešitve, kar se tiče geodetskih storitev in svetovanja. Da so stranke z nami zadovoljne dokazujejo dejstva, da se vračajo in nas priporočajo drugim.
Geodetske storitve izvajamo na območju cele Slovenije za zasebne naročnike, podjetja, občine in državno upravo.
Geodetska uprava Republike Slovenije je izdala podjetju MERJOVC, Žiga Novak, s.p. dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev pod številko 228.
      ureditev meje, geodetske storitve, geodetske meritve
 
 
 
 
 
   
Copyright © 2010 MERJOVC, Žiga Novak. s.p. All rights reserved