geodetske meritve, geodetski načrt, geodetske storitve
 
odmera, meja, geometer, zemljišče
  parcela, geodet, zemljemerstvo, geomer geometer, etažna lastnina, zemljišče, kataster stavb odmera, zakoličba objekta, zemljemerstvo, izmera parcelacija, vpis stavbe v kataster stavb, geodetski posnetek parcelacija, geometer, zakoličba objekta, geodetski posnetek zakoličba objekta, izravnava meje, geodetski načrt odmera, vpis stavbe v kataster stavb, geodet meja, geodezija, vris stavb, geodetske storitve zemljemerstvo, geomer, geodet, zakoličba objekta  
zemljemerstvo, odmera, geodetski načrt, etažna lastnina
 
 
 
Geodetske storitve
geodetske meritve, geodetske storitve, geomer geodetski načrt
odmera, evidentiranje stavbe, geomer, izmera
geomer, zemljemerstvo, vpis stavbe v kataster stavb zakoličba objekta
evidentiranje stavbe, geodetske storitve, geometer
meja, geodetsko podjetje, geometer, parcelacija evidentiranje stavbe
geomer, geometer, geodetski posnetek, ureditev meje
zemljemerstvo, geodezija, parcela, geometer, izmera ureditev meje
parcelacija, geodetske storitve, vris stavb
vpis stavbe v kataster stavb, izmera, geometer parcelacija
ureditev meje, izmera, vris stavb, parcela
izravnava meje, geodetsko podjetje, geodetske meritve izravnava meje
izravnava meje, kataster stavb, geodetsko podjetje
 
MERJOVC, Žiga Novak, s.p.
Kranjska cesta 4
4240 Radovljica
tel.: 059-035-330
gsm.: 040-665-615
fax: 059-035-331
e-mail: merjovc@gmail.com
 
   
Izravnava meje
Za izravnavo se odločamo, kadar je katastrska meja različna od dejanskega uživanja v naravi oziroma, kjer bi rada dva mejaša med sabo spremenila potek meje, zaradi lažjega dostopa,itd. Pogoj pri izravnavi je, da se površina manjše parcele v postopku, med starim in novim stanjem površinsko ne spremeni za 5%. V tem primeru je potrebno isto predhodno urediti del meje in šele nato speljati postopek izravnave (na terenu je to istočasno). V postopku sodelujejo lastniki parcel (134/12, 134/13, 134/14, 876/2) in seveda naročnik parcele 134/1.
geodetsko podjetje, evidentiranje stavbe, etažna lastnina
 
 
 
 
 
   
Copyright © 2010 MERJOVC, Žiga Novak. s.p. All rights reserved