izmera, geodetski načrt, geodetsko podjetje, ureditev meje
 
vris stavb, mejna obravnava, geodet, evidentiranje stavbe
  meja, ureditev meje, vpis stavbe v kataster stavb etažna lastnina, ureditev meje, vpis stavbe v kataster stavb etažna lastnina, ureditev meje, vpis stavbe v kataster stavb meja, zemljišče, geodetske meritve, geodetski načrt izmera, meja, etažna lastnina, geodetski posnetek zemljišče, geodetski načrt, mejna obravnava, geodetski posnetek kataster stavb, evidentiranje stavbe, geodezija, izmera geomer, zemljišče, zakoličba objekta, parcela  
kataster stavb, izravnava meje, vpis stavbe v kataster stavb
 
 
 
Geodetske storitve
geodetske storitve, zakoličba objekta, parcela geodetski načrt
geomer, odmera, izravnava meje, zemljemerstvo
kataster stavb, zemljišče, geodetski posnetek zakoličba objekta
zemljemerstvo, geodetski posnetek, geomer, odmera
kataster stavb, evidentiranje stavbe, izravnava meje evidentiranje stavbe
etažna lastnina, geodetske storitve, geomer
geodetske meritve, odmera, geometer, geodetsko podjetje ureditev meje
geodetsko podjetje, zemljišče, parcelacija
ureditev meje, vpis stavbe v kataster stavb, zemljišče parcelacija
geodezija, evidentiranje stavbe, etažna lastnina
vris stavb, mejna obravnava, geometer, odmera izravnava meje
geodezija, ureditev meje, zakoličba objekta, zemljišče
 
MERJOVC, Žiga Novak, s.p.
Kranjska cesta 4
4240 Radovljica
tel.: 059-035-330
gsm.: 040-665-615
fax: 059-035-331
e-mail: merjovc@gmail.com
 
   
Uporabne povezave
Povezave, kjer lahko najdemo vse o pravilnikih geodetskih del, prostorske podatke in vse najnovejše zakone, ki se dotikajo geodetske stroke:
- geodetska uprava RS
- inženirska zbornica Slovenije
- ministrstvo za okolje in prostor RS
      zemljemerstvo, kataster stavb, zakoličba objekta
geodetske storitve, ureditev meje, geodetski posnetek      
Povezave do spletnih portalov, kjer si lahko ogledate interaktivne zemljevide, ki vsebuje tudi prostorske podatke:
- spletni portal PISO
- spletni portal Kaliopa
 
 
 
 
 
 
   
Copyright © 2010 MERJOVC, Žiga Novak. s.p. All rights reserved